Mailchimp Transactional Email do Mailtrap:
Przewodnik po Migracji

Przewodnik ten przedstawia kluczowe zasady łatwej migracji z Mailchimp Transactional Email do Mailtrap: od kluczowych różnic, po porównania terminologiczne, konfiguracje SMTP/API i specyfikacje techniczne zapewniające płynne przejście.

Kluczowe Różnice Pomiędzy Mailchimp Transactional Email and Mailtrap

 1. W zależności od planu cenowego Mailtrap przechowuje emaile w Email Logs do 60 dni. Wiadomości email i hard data przechowuje się z możliwością wglądu przez okres od 3 do 15 dni bez dodatkowych opłat.
 2. Mailtrap oferuje Email Testing. Jest to odrębny produkt służący do kontroli HTML/CSS, spam scores, itp. oraz debugowania emaili w środowisku stagingowym, deweloperskim i QA przed wysłaniem ich do odbiorców.
 3. Mailtrap obsługuje i wymaga automatycznej weryfikacji DMARC (razem z SPF i DKIM).
 4. Interfejsy API Mailtrap akceptują i zwracają tylko JSON. Żądania API nie akceptują parametrów HTTP POST. Mailtrap nie odsyła odpowiedzi API w formatach XML i YAML.
 5. Mailtrap nie obsługuje zaplanowanego wysyłania emaili.
 6. Mailtrap nie pozwala na automatyczne generowanie zawartości HTML z części wiadomości tekstowych i odwrotnie. W momencie wysyłania emaili lub tworzenia szablonu typ treści musi być określony.

Porównanie terminologii

 • Users
 • Templates
 • Rejection Blacklist
 • Tags
 • Webhooks
 • Headers
 • X-MC-Metadata

Ogólny przebieg migracji krok-po-kroku

 1. Zarejestruj się na Mailtrap, dodaj swoją domenę nadawczą w “Sending Domains” i zweryfikuj ją. Zapoznaj się z treścią naszej instrukcji „Getting Started Guide”, aby uzyskać więcej szczegółów.

 2. W przypadku korzystania z usługi SMTP należy odpowiednio zmienić ustawienia.

 3. W przypadku korzystania z API należy sprawdzić swoje biblioteki i dokumentację API.

 4. Upewnij się, że rozumiesz kluczowe różnice między Mailchimp Transactional Email i Mailtrap wymienione powyżej.

  Potrzebujesz pomocy?

  Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy i specjalistami ds. technicznych, którzy jej udzielą.

 5. Jeśli planujesz wysyłać ponad 200 tys. emaili miesięcznie – zdecydowanie zalecamy skontaktowanie się z pomocą techniczną Mailtrap. Chętnie Ci pomożemy. Po prostu umów się na rozmowę z członkiem naszego zespołu, a my upewnimy się, że Twoja migracja przebiega prawidłowo.

  Wskazówka dotycząca Mailtrap

  Możesz użyć Ruby gem ActionMailer Balancer w celu proporcjonalnego rozłożenia ładunku wysyłanych emaili pomiędzy dwa różne serwisy wysyłkowe (np. 70% w Mailchimp Transactional Email a 30% w Mailtrap), aby zminimalizować zagrożenia związane z wysyłką.

Jak zacząć

Aby rozpocząć wysyłanie wiadomości email z Mailtrap, wystarczy utworzyć konto, a następnie zarejestrować się i zweryfikować swoją domenę. Konfigurację i weryfikację domeny można przeprowadzić na stronie głównej aplikacji lub w zakładce “Sending Domains” w sekcji “Sending”.

Weryfikacja domeny

 • Po utworzeniu konta i dodaniu swojej domeny wysyłania, kontrola bezpieczeństwa potrwa do dwóch dni roboczych.
 • Upewnij się, że nie wprowadzasz żadnych dodatków, poprawek ani innych zmian w czasie weryfikacji domeny, ponieważ może to zostać odebrane jako podejrzane zachowanie.
 • Do momentu zweryfikowania domeny przepustowość wysyłania jest ograniczona do 100 emaili na godzinę, aby zapobiec zasypywaniu systemu przez działania o charakterze spamu. Dowiedz się więcej na ten temat z naszego artykułu „Sending Limits”.
 • Limity wysyłania można zwiększyć kontaktując się z zespołem wsparcia Mailtrap. W takim wypadku należy udzielić odpowiedzi na szereg pytań, aby udowodnić wiarygodność i autorytet swojej domeny wysyłania.

Wysyłanie za pomocą Mailtrap SMTP

SMTP Endpoints

Mailchimp Transactional Email

live.smtp.mailtrap.io smtp.mandrillapp.com

SMTP Ports

PortFunctionMailtrap supportMailchimp support
587Zalecane do szyfrowanego połączenia z TLS SMTP
25Może być problematyczne z powodu blokowania przez niektórych dostawców skrzynek pocztowych, w celu uniknięcia nadużyć
2525Na potrzeby niezaszyfrowanych/TLS
465Na potrzeby połączenia SSL SMTP

Konfiguracja SMTP

Po zarejestrowaniu się i zweryfikowaniu domeny wysyłającej przejdź do zakładki “API and SMTP” w “Sending Domains”. Wybierz SMTP w obszarze “Integration”.

Skopiuj i wklej podane uwierzytelnienia SMTP do swojej aplikacji.

Uwaga: Włączenie TLS jest obowiązkowe, jak wspomniano w uwierzytelnieniach.

Wysyłanie za pomocą Mailtrap API

Mailtrap API tokens

Podczas tworzenia domeny token i jego nazwa tworzą się automatycznie według następującego wzoru: [nazwa domeny] + [token] + [token ID]. Dodaj lub usuń uprawnienia tokena, klikając odpowiednie pola w menu „Token”.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu tokenami API w naszym przewodniku.

API Mapping

API typeMailtrapMailchimp Transactional Email
Email sendingSend emailMessages
User managementUser managementUsers
Email TestingEmail Testing API

Biblioteki API

Obecnie w Mailtrap dostępne są cztery biblioteki.

Język programowaniaMailtrapMailchimp Transactional Email
NodeJSNodeJS SDKNodeJS
RubyRuby SDKRuby
PHPPHP SDKPHP
PythonPython SDKPython

API Authentication

Mailtrap używa uwierzytelniania Bearer. Musisz więc przekazać token API pod nagłówkiem “Authorization” Twojego emaila.

Uprawnienia/zarządzanie użytkownikami

Możesz dodawać użytkowników do swojego konta i zarządzać ich uprawnieniami w przypadku korzystania z planu cenowego Business lub wyższego. Aby dodać użytkowników oraz przypisać i edytować ich uprawnienia, kliknij zakładkę „Manage users” i trzy kropki po prawej stronie.

Zauważ, że użytkownik potrzebuje uprawnień Admin, aby uwierzytelnić się i wysyłać emaile za pomocą API.

Przeczytaj więcej o zarządzaniu uprawnieniami użytkowników.

ActionMailer Balancer dla płynnej migracji

W przypadku aplikacji Ruby on Rails Mailtrap oferuje rozszerzenie ActionMailer Balancer, które ułatwia migrację. Rozszerzenie ActionMailer pozwala na proporcjonalne rozłożenie obciążenia wysyłania wiadomości email między dwoma różnymi serwisami wysyłającymi i zmniejszenie zagrożeń związanych z wysyłaniem.

Zainstalowanie Balancera w aplikacji i przeprowadzenie kilku drobnych konfiguracji poszerzy zakres metody wysyłania ActionMailer.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat boilerplate i użycia w rozwoju, przeczytaj stronę Mailtrap ActionMailer Balancer na Github.